Health inequalities among Slovak adolescents over time

Ferdinand Salonna

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

255 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over sociaal-economische ongelijkheid in gezondheid in de adolescentie. Allereerst zijn veranderingen in de ervaren gezondheid nagegaan in een cohort jongeren die werden gevolgd van de leeftijd 15 tot 19jaar. Vervolgens zijn sociaal-economische verschillen nagegaan in de mate waarin hun de ervaren gezondheid veranderde, in hetzelfde cohort. We vonden niet alleen verslechtering, maar ook verbetering en stabiliteit in ervaren gezondheid. Sociaal-economische verschillen in de ervaren gezondheid van jongens van 15 jaar waren beperkt van omvang en bleven stabiel tot hun 19e levensjaar. De traditionele gradiënt van sociaal-economische verschillen (lage sociaal-economische status - slechte gezondheidsuitkomsten) in ervaren gezondheid werd bij vrouwen meer uitgesproken over de periode van 15 tot 19 jaar. Ten derde werden de verschillen nagegaan in sociaal-economische ongelijkheid in ervaren gezondheid onder de Slowaakse jongeren in 1998 en in 2006. Dit liet traditionele sociaal-economische gradiënten zien in ervaren gezondheid bij zowel jongens als meisjes in 1998 en 2006 maar deze waren meer uitgesproken onder vrouwen. We vonden daling in ongelijkheidsindex tussen 1998 en 2006, dat wil zeggen dat sociaal-economische gradiënten in ervaren gezondheid afnamen. We onderzochten ook veranderingen van gezondheidsgerelateerd gedrag in een cohort van adolescenten tussen het 15e en 19e levensjaar. Ongezond gezondheidsgedrag nam toe tijdens de adolescentie. Veranderingen in de sociaal-economische verschillen in gezondheidsgerelateerd gedrag waren meer zichtbaar bij vrouwen. Ten slotte is onderzocht of de sociale steun van moeder, vader en vrienden sociaal-economische verschillen in ervaren gezondheid bij adolescenten medieert of modereert. Het belang van sociale steun van de moeder in stressvolle situaties wordt vaak benadrukt, maar betrokkenheid van de vader lijkt ook sociaal-economische verschillen in gezondheid te beïnvloeden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jitze, Supervisor
  • Groothoff, Johan, Supervisor
  • Madarasová Gecková, Andrea, Supervisor
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
Datum van toekenning8-okt.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036756655
Elektronische ISBN's9789036758239
StatusPublished - 2012

Citeer dit