Health policy analysis: the case of Pakistan

Muhammad Mushtaq Khan

Onderzoeksoutput

8206 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze studie omvat acht hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een korte algemene inleiding van de studie en hoofdstuk 2 van Pakistan. De hoofdstukken 3 – 7 geven antwoorden op de onderzoeksvragen en het laatste hoofdstuk presenteert de conclusies en aanbevelingen van de studie. De studie analyseert het volksgezondheidsbeleid in Pakistan. Beoogd wordt vast te stellen, wat het antwoord van de regering is geweest om gezondheidsproblemen aan te pakken, om de gezondheidszorg te verbeteren en om de gezondheid van de bevolking te beschermen. De inhoud van het meest recente volksgezondheidsbeleid wordt in deze studie beschreven. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de context van het volksgezondheidsbeleid, welke omgevingsfactoren (politieke, economische en sociaal-culturele) het beleidsproces beïnvloeden en welke middelen en menskracht ter beschikking staan voor volksgezondheidsbeleid. Daarenboven wordt het proces van het volksgezondheidsbeleid geanalyseerd door na te gaan in hoeverre beschikbaarheid en gebruik van middelen, van expertise en van werkmethodes de beleidsdoelen realiseren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Groothoff, Johan, Supervisor
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789052910994, 9052910995
StatusPublished - 2006

Citeer dit