Health-Related Quality of Life in Solid Organ Transplant Recipients With vs Without Keratinocyte Carcinoma

Melvin Frie*, Coby Annema, Emily S X Knijff, Stephan J L Bakker, Adelita V Ranchor, Michele F Eisenga, Emöke Rácz

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)464-466
Aantal pagina's3
TijdschriftJama dermatology
Volume156
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum30-jan-2020
DOI's
StatusPublished - apr-2020

Citeer dit