Health state utilities of advanced melanoma patients treated in clinical practice in the era of novel immuno- and targeted therapies

M. Franken, S. de Groot, A. van Dongen, B. Leeneman, Uyl-De C. A. Groot, M. J. B. Aarts, van den F. W. P. J. Berkmortel, C. U. Blank, M. J. Boers-Sonderen, A. J. M. Van den Eertwegh, J. W. B. De Groot, J. W. B. De Groot, J. B. A. G. Haanen, G. A. P. Hospers, E. Kapiteijn, O. J. van Not, D. Piersma, R. S. van Rijn, Stevense-den M. A. M. Boer, K. P. M. SuijkerbuijkA. A. M. van der Veldt, G. Vreugdenhil, M. W. J. M. Wouters, M. Versteegh, H. M. Blommestein

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S243-S244
Aantal pagina's2
TijdschriftValue in Health
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2022

Citeer dit