Healthy ageing in a comparative perspective: A study of the health of older migrants and non-migrants across Europe

Vertaalde titel van de bijdrage: Gezond ouder worden in een vergelijkend perspectief: Een onderzoek naar de gezondheid van oudere migranten en niet-migranten in Europa

Matias Reus Pons

  Onderzoeksoutput

  1116 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Europese samenlevingen worden ouder en steeds diverser. Terwijl er ernstige bezorgdheid bestaat over de vraag of migranten in Europa net zo gezond oud worden als niet-migranten, is de gezondheid van oudere migranten in Europa nog nauwelijks onderzocht.

  Dit proefschrift biedt cruciale nieuwe kennis over de gezondheid van oudere migranten en niet-migranten in Europa. Specifiiek wordt onderzocht of er verschillen in gezondheid en sterfte bestaan tussen migranten en niet-migranten van 50 jaar en ouder die in Zuid- en Noordwest-Europa wonen, en hoe deze verschillen kunnen worden verklaard.

  De resultaten tonen aan dat, migranten doorgaans een slechtere algemene, fysieke en mentale gezondheid hebben dan niet-migranten, ongeacht hun mogelijk langere levensverwachting. De gezondheidssituatie van niet-westerse migranten is bijzonder precair. Daarnaast lopen migranten een groter risico op een gezondheidsverslechtering. Lagere onderwijsniveaus, werkloosheid, economische inactiviteit, roken, overgewicht of obesitas en een gebrek aan beweging kunnen de waargenomen ongelijkheden in gezondheid en gezondheidsverandering tussen oudere migranten en niet-migranten gedeeltelijk verklaren. De ongelijkheid in gezondheid tussen migranten en niet-migranten is bovendien sterker in landen met minder gunstige publieke attitudes ten aanzien van migratie en migranten.

  De resultaten van deze studie roepen de vraag op of het huidige healthy ageing beleid voldoende is gericht op de migrantenpopulatie. Cultureel aangepaste interventies om sociaaleconomische ongelijkheden en ongezond gedrag aan te pakken, en acties ter bevordering van een gunstigere maatschappelijke houding ten opzichte van migranten zijn noodzakelijk om een algehele gezondere bevolking te bereiken.
  Vertaalde titel van de bijdrageGezond ouder worden in een vergelijkend perspectief: Een onderzoek naar de gezondheid van oudere migranten en niet-migranten in Europa
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Valk, Helga, Supervisor
  • Janssen, Fanny, Supervisor
  • Vandenheede, Hadewijch, Supervisor, Externe Persoon
  • Kibele, Eva, Co-supervisor
  Datum van toekenning30-apr.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0586-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0585-8
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Gezond ouder worden in een vergelijkend perspectief: Een onderzoek naar de gezondheid van oudere migranten en niet-migranten in Europa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit