Healthy aging and inequity

Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)919-920
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 2022

  Citeer dit