Heart failure specialization in Europe

B. Daan Westenbrink*, Jasper J. Brugts, Theresa A. McDonagh, Gerasimos Filippatos, Frank Ruschitzka, Linda W. van Laake

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract is available for this article.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)347-349
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2016

Citeer dit