Zware metalen in het afvalwater van de magnesiumproduktie, een oplosbaar probleem?

W.S. Beukema, Henk A.J. Mulder

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageHeavy metals in waste water of magnesium production; a solvable problem?
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijChemiewinkel Rijksuniversiteit Groningen
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit