Heeft een pensioen-BV een onderneming in de zin van de Hregw 1996? CBB 26 september 2000, JOR 2000, 236 (Cheops Holding bv)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)274-276
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2001
StatusPublished - 2001

Citeer dit