Heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens artikel 3:105 gered? 

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)927-931
Aantal pagina's5
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume138
Nummer van het tijdschrift6730
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit