Heeft het Hof van Justitie licht in de duisternis gebracht? De samenhang tussen de arresten Telaustria, Commissie/Finland en An Post

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-18
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Aanbestedingsrecht
Volume2008
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit