Heeft het Radar(+)-testament de toekomst?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer9
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2020
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit