Heeft het wegen van wetenschappelijke publikaties zin?

Rita Poppen, Frans Stokman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  61 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In this paper, scientific productivity of academic institutions, research groups, and researchers in Sociology is measured by counting the numbers of scientific publications. We investigate whether the use of weight factors for length, quality, and multiple authorship has arty effect on productivity ranking. We conclude that this is not the case for length and multiple authorship, but that weighting for quality matters. At the level of academic institutions and research groups, this effect is largest for publications in the Dutch language; at the level of the individual author, weighting for quality has the strongest effect for articles in journals.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)140-155
  Aantal pagina's0
  TijdschriftMens en Maatschappij
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1992

  Citeer dit