Helden, groeiers, strijders en schelmen: Een opzet voor narratieve studieloopbaanbegeleiding

  OnderzoeksoutputAcademic

  23 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit hoofdstuk zullen wij beargumenteren dat studieloopbaanbegeleiding in haar huidige vorm een top down vorm heeft, waarbij analyse voorafgaat aan reflectie. Doordat studenten bij hun reflectie moeten uitgaan van analytische modellen, meestal afkomstig uit de wereld van management en bedrijfsvoering, bestaat het risico dat de ervaring van de student zelf buiten het bereik van de studieloopbaanbegeleiding blijft: het analytisch model schrijft voor over welke ervaring gereflecteerd moet worden en hoe die reflectie eruit moet zien. Als alternatief voor of aanvulling op de huidige praktijk stellen wij storytelling voor. In storytelling wordt uitgegaan van de ervaring zelf, zodat een bottom up benadering mogelijk wordt: reflectie gaat dan vooraf aan analyse, zodat de analyse zelf veel dichter bij de ervaring van de student blijft. De student wordt zo in staat gesteld op eigen voorwaarden te vertellen wat er tijdens de studie gebeurd is en hoe hij of zij dit beleefd heeft.
  Originele taal-2Dutch
  TitelHet onzekere voor het zekere
  SubtitelKwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen
  RedacteurenFrans Meijers, Marinka Kuijpers, Kariene Mittendorff, Gerard Weijers
  UitgeverijGarant Publishers
  Pagina's111-146
  Aantal pagina's36
  ISBN van geprinte versie9789044131963
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit