Helpt artificiële intelligentie 13 bij ingrijpende besluitvorming door dokters?

Jan B.F. Hulscher, Elisabeth M.W. Kooi, Caspar Chorus, Annebel ten Broeke, E.L.M. Maeckelberghe

OnderzoeksoutputProfessional

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13-18
Aantal pagina's6
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2021

Citeer dit