Helpt microkrediet? Een kritische beschouwing (does microfinance work? A critical survey)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)388 - 391
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume90
Nummer van het tijdschrift4513
StatusPublished - 2007

Citeer dit