Hemianopsie: gevolgen voor het dagelijks leven en de effecten van compensatietraining

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

87 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hemianopsie is een veelvoorkomende visuele stoornis bij verworven hersenletsel. Hemianopsie kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Wetenschappelijk onderzoek naar hemianopsie en naar de effecten van revalidatieprogramma’s richt zich echter doorgaans niet op dagelijkse activiteiten. Dit artikel beoogt de wetenschappelijke kennis en de klinische praktijk op het gebied van hemianopsie dichter bij elkaar te brengen. Er wordt samengevat wat vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend is over de gevolgen van hemianopsie voor het dagelijks leven. Ook de trainingsmogelijkheden worden beschreven, waarna dieper ingegaan wordt op een van deze trainingen, namelijk de IH-training. De positieve effecten van de IH-training op de dagelijkse mobiliteit, die in recent wetenschappelijk onderzoek zijn aangetoond, worden toegelicht. Tot slot worden aanbevelingen voor de klinische praktijk gedaan. De informatie in dit artikel is afkomstig uit het proefschrift van Gera de Haan.

Vertaalde titel van de bijdrageHemianopia: consequences for daily life and the effects of compensation training
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)164-169
Aantal pagina's6
TijdschriftNeuropraxis
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2016

Citeer dit