HEMOCYANINS IN SPIDERS .15. THE ROLE OF THE INDIVIDUAL SUBUNITS IN THE ASSEMBLY OF EURYPELMA HEMOCYANIN

J MARKL*, H DECKER, B LINZEN, WG SCHUTTER, EFJ VANBRUGGEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)73-87
  Aantal pagina's15
  TijdschriftHoppe-Seylers zeitschrift fur physiologische chemie
  Volume363
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit