HEMOCYANINS TO HEMERYTHRINS

EFJ VANBRUGGEN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-108
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume299
Nummer van het tijdschrift5879
StatusPublished - 1982

Citeer dit