Hemodialysis-induced left ventricular dysfunction: Identification of prevalence, triggers, and prognostic impact

Vertaalde titel van de bijdrage: Hemodialyse-geinduceerde linker ventrikel disfunctie

Solmaz Assa

  Onderzoeksoutput

  686 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hemodynamische instabiliteit is één van de meest voorkomende complicaties van hemodialyse. De onderzoeken, die beschreven staan in dit proefschrift, laten zien dat de huidige conventionele hemodialyse procedure acute schadelijke effecten heeft op de linker kamer functie. Ongeveer een kwart van de onderzochte dialysepatienten ontwikkelde tijdens hemodialyse regionale wandbewegingsstoornissen van de linker hartkamer. De ontwikkeling van deze hemodialyse-geïnduceerde regionale linker kamer disfunctie was geassocieerd met een hogere mortaliteit en het vaker voorkomen van cardiale problemen. Patienten, die tijdens hemodialyse regionale linker kamer disfunctie ontwikkelden, hadden een hogere concentratie van diverse ontstekingsmarkers in het bloed. Vervolgonderzoek zal duidelijk moeten maken wat de exacte rol is van de verhoogde ontstekingmarkers en of het mogelijk is om het optreden van linker kamerdisfunctie te voorkomen.
  Vertaalde titel van de bijdrageHemodialyse-geinduceerde linker ventrikel disfunctie
  Originele taal-2English
  KwalificatieMaster of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Jong, Paul, Supervisor
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  • Franssen, Casper, Co-supervisor
  Datum van toekenning17-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7182-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-7181-8
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Hemodialyse-geinduceerde linker ventrikel disfunctie: Identification of prevalence, triggers, and prognostic impact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit