Hemostatic balance in acute-on-chronic liver failure

Ton Lisman*, William Bernal, Vishal C. Patel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)869-870
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Thrombosis and Haemostasis
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum2-mrt.-2021
DOI's
StatusPublished - mrt.-2021

Citeer dit