Heparin - coated cardiopulmonary bypass circuit for use during lung transplantation

YJ GU*, W van Oeveren , PW Boonstra, T EBELS, J Prop

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)605-606
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Heart and Lung Transplantation
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1995

  Citeer dit