HEPATIC AND RENAL DISPOSITION OF PANCURONIUM AND GALLAMINE IN PATIENTS WITH EXTRA-HEPATIC CHOLESTASIS

P WESTRA*, GA VERMEER, AR DELANGE, AHJ SCAF, DKF MEIJER, H WESSELING

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)331-338
Aantal pagina's8
TijdschriftBritish Journal of Anaesthesia
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1981

Citeer dit