Hepatic artery thrombosis after liver transplantation: more than just a surgical complication?

Ton Lisman, Robert J. Porte*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)162-164
Aantal pagina's3
TijdschriftTransplant International
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2009

Citeer dit