HEPATIC-ARTERY THROMBOSIS (HAT) AFTER ORTHOTOPIC TRANSPLANTATION (OLT) - THE INFLUENCE OF TECHNICAL FACTORS AND REJECTION EPISODES

EJ HESSELINK, IJ KLOMPMAKER, ASH GOUW, R VANSCHILFGAARDE, MJH SLOOF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2468-2468
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-1989

Citeer dit