Hereditary Breast-Ovarian Cancer Team of the University Medical Centre Groningen (UMCG): a Report

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  138 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)179-180
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHereditary cancer in clinical practice
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit