HEREDITARY CONGENITAL EXTERNAL OPHTHALMOPLEGIA

WA HOUTMAN*, TW VANWEERDEN, PH ROBINSON, B DEVRIES, TU HOOGENRAAD

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)207-218
  Aantal pagina's12
  TijdschriftOphthalmologica
  Volume193
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1986

  Citeer dit