Herindeling leidt tot meer buitendorpen

OnderzoeksoutputProfessional

203 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 15-mrt.-2019

Citeer dit