Hering's Law of the Frontal Facial Branch

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)991E-992E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume142
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum6-sep-2018
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit