Heritage, identity and Europe

G.J. Ashworth, B. Graham

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)381-388
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume88
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1997

Citeer dit