Hervormen en herverdelen: Is de links-rechtslijn de enige conflictlijn op het sociaaleconomische terrein?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)133-158
Aantal pagina's26
TijdschriftRes Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit