Herziening ten nadele: een oude gewoonte hervat

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)129-131
Aantal pagina's3
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume3
Nummer van het tijdschrift173
StatusPublished - 2012

Citeer dit