Herziening van een honderdtachtig jaar oude bepaling? Codificatie van het Gazprombank-arrest of naar een verlofstelsel?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)274-293
Aantal pagina's20
TijdschriftNederlands Internationaal Privaatrecht
Volume2018
StatusPublished - 2018

Citeer dit