Het afgeven van een zorgmachtiging door de strafrechter: overzicht en eerste indrukken van de praktijk betreffende art. 2:3 Wfz sedert 1 januari 2020

Paul A. M. Mevis, A.W.T. Klappe, Michiel van der Wolf

OnderzoeksoutputAcademic

291 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerDD 2020/43
Pagina's (van-tot)584-626
Aantal pagina's40
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2020

Citeer dit