Het ambivalente karakter van infrastructurele megaprojecten

OnderzoeksoutputAcademic

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)221-223
TijdschriftRooilijn
Volume49
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2016

Citeer dit