Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (II)

Wouter Burgerhart, Ronald Brinkman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)390-398
Aantal pagina's9
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume150
Nummer van het tijdschrift7239
StatusPublished - 18-mei-2019

Citeer dit