Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (I)

Wouter Burgerhart, Ronald Brinkman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)373-378
Aantal pagina's6
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume150
Nummer van het tijdschrift7239
StatusPublished - 11-mei-2019

Citeer dit