Het beeld van de adel in Nobel streven

Arie van Steensel, Mario Damen, Sander Govaerts

  Onderzoeksoutputpeer review

  318 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)88-100
  Aantal pagina's13
  TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
  Volume133
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit