Het begrip ‘cultuurgrond’: What’s new?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-36
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Notarisklerk
Volume92
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit