98 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen decennia zijn we werk steeds meer gaan zien als betaalde activiteit. De betekenis van werk verschuift van nuttige activiteit naar activiteiten die inkomen genereren. Onbetaalde activiteiten, ook activiteiten die ons voorzien in levensonderhoud, zien we steeds minder als werk. Wanneer we voor een dienst betalen, is de uitvoering van die dienst werk. Peuterleidsters en werksters werken, maar voor ouders die hun huishouden doen of met hun kinderen bezig zijn, is dat nog maar zeer de vraag. Mannen beschouwen de tijd die ze aan het huishouden of aan de kinderen besteden niet als werk, en ook vrouwen doen dat steeds minder. Huishoudelijk werk is, tenzij het door de werkster wordt gedaan, niet langer werk, maar een bundel taken, die in omvang beperkt en zo eerlijk mogelijk verdeeld moet worden.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2017

Citeer dit