Het belang van de industrie in het Noorden 1950-2025: Onderzoek in opdracht van de Stichting TxU Noord Nederland

Lourens Broersma, Jouke van Dijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's74
StatusPublished - 2006

Citeer dit