Het belastingsysteem in Egypte

M.J. de Vries, G.H. Sjobbema

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7 - 11
Aantal pagina's5
TijdschriftForfaitair
Volume97
StatusPublished - 1999

Citeer dit