Het beleid bij urine-incontinentie bij vrouwen

Miranda Schreuder*, Nadine van Merode, Antal Oldenhof, Feikje Groenhof, Marlous Kortekaas, Hedy Maagdenberg, H. van der Worp, M. H. Blanker, J. C. van der Wouden

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-15
Aantal pagina's4
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume65
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit