Het bestrijden van (de gevolgen van) Corona als publieke waarde: Bespreking van het preadvies van Martijn van der Steen: 'Overheidssturing in de coronacrisis: perspectieven, praktijken en dilemma's'

OnderzoeksoutputAcademic

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2021/248
Pagina's (van-tot)535-539
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 17-sep.-2021

Citeer dit