Het boekenkartel: de onneembare KVB-vesting

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13 - 16
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume1-2
StatusPublished - 2001

Citeer dit