Het Bosal-effect; een aardverschuiving in de vennootschapsbelasting

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50 - 59
Aantal pagina's10
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume59
StatusPublished - 2003

Citeer dit