Het Calimero-gevoel van de jurist: Interview met Carel Stolker

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2015/961
Pagina's (van-tot)1348-1354
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 22-mei-2015

Citeer dit