Vertaalde titel van de bijdrageChromosome analysis
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)462-465
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor ziekenverpleging
Volume42
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 1988

Citeer dit