Het delinquente zwarte schaap; een orienterende forensisch-psychiatrische studie

Lodewijk Anton Johan Marie van Eck

Onderzoeksoutput

184 Downloads (Pure)

Samenvatting

SAMENVATTING Deze studie heeft tot onderwerp het delinquente 'zwarte schaap'. Hieronder worden delinquenten verstaan die juist door hun delinquent zijn in het gezin van herkomst de positie van het 'zwarte schaap' innemen. Dit impliceert dat zij als eenling uit een sociaal aangepast milieu komen tot sociaal onaangepast gedrag in de vorm van delinquentie. In de volgende vragen is de vraagstelling van dit onderzoek naar het delinquente 'zwarte schaap' samengevat: I. Welke zijn de verschillen en overeenkomsten met delinquenten uit een duidelijk a-sociaal milieu afkomstig? Deze vraag valt uiteen in de volgende aspecten: a.verloop van de ontwikkeling van de maatschappelijke aanpassing; b.psychische eigenschappen; c.intrapsychische problematiek; d.het delinquent gedrag. 2. Waarin onderscheidt zich het ontstaan van een 'zwart schaap' van het ontstaan van een delinquent uit maatschappelijk onaangepast milieu? Ook deze vraag valt uiteen in vier aspecten: a.positie en gedrag binnen en ten aanzien van het ouderlijk gezin; b.relatie met de ouders; c.emotionele problemen; d.is er samenhang tussen de vorige aspecten enerzijds en gedrag en levensloop anderzijds? In dit onderzoek worden buiten beschouwing gelaten; vrouwelijke delinquenten en delinquenten boven de dertig jaar, terwijl de criminologische, constitutionele, somatische en hereditaire aspecten van de 'zwarte schapen' niet dan terloops de aandacht krijgen. ...
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning29-jun-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit