Het drakenzwaard of: virtuele goederen als vorderingsrecht uit online-contracten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 24 - p. 32
TijdschriftArs Aequi
Volume1
StatusPublished - 2006

Citeer dit